Advocacy Training for Young Leaders in Human Rights - Genç Liderlerin İnsan Hakları konusunda savunuculuk eğitimi

Eğitmen: Diogo Silva, PorMSIC (Portugal)

Eğitimde savunuculuğu insan hakları perspektifinde inceledik. Odaklandığımız noktalar; insan hakları sistemini her seviyede geliştirmek, yerel kurumlardan Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumlara kadar her aşamada savunuculuk yapabilmekti.

Eğitime savunuculuğun tanımını, ne amaçla yapıldığını tartışarak başladık. Ardından savunuculuğun yapısını oluşturan 8 alt başlıkta öğrendik. Sırasıyla, 1. problem analizi, 2. hedefler, 3. paydaşçılar, 4.mesaj, 5. taktikler, 6. iletilen yol- birey, medya 7. kaynaklar- para,insan,medya,materyal 8. değerlendirme aşamalarını inceleyerek derinlemesine teorimizi oluşturduk.

Teorik alt yapımızı oluşturduktan sonra 3 gruba ayrılıp eğitmen tarafından verilen konu hakkında münazara yaptık. Teorik içerik pratikle birleşince çok yoğun ve teknik içeriği yüksek bir tartışma ortamı oluştu. 20 dakikalık hazırlık ve 20 dakikalık münazaranın ardından konuyu toparlayıp geribildirim verdik.

Son alıştırmamız ise bireysel savunuculuk ile ilgiliydi. Bireysel olarak desteklemediğimiz argümanlarla partnerlermizi ikna etmeye çalıştık. Argümanlardan bazıları "İlköğretim öğrencileri defter yerine tablet kullanmalıdır", "Savaş insanoğlunun geleceği için gereklidir." şeklindeydi.

Savunuculuk ve insan hakları konusunda kendimizi geliştirdiğimiz verimli bir eğitimdi.

Büşra BAHÇECİ - Öykü KARADAĞ