Avrupa Bölge Toplantısı, EuRegMe XII, Training Session: Using Policy Effectively

Bugün, 26 Nisan 2016 tarihinde "Using Policy Effectively" eğitimine katılım sağladık.
Eğitimin içeriği görüş bildirilerinin doğru yazılması ve kullanılması eksenindeydi. Avrupa Bölge Toplantısı'nda olmanın artısıyla katılımcı kitlesi ve ingilizce düzeyi yüksek bir grupla eğitime girdik. Bunun eğitimin verimini arttırdığını düşünüyoruz.

Öncelikle eğitim görüş bildirisi nedir şeklinde başladı, gelen yorumlar üzerinde en çok ilgimizi çeken görüş bildirilerinin "institutional memory" yani kurum hafızası olarak önem kazandığı yönündeydi. Ayrıca gidilen dış, iç paydaşlara da görüş bildirileriyle gitmek gerektiğine değinildi çünkü seçilen yöneticilerin dış kurumlarda kendi görüşlerini ve yorumlarını yapmamaları gerekmektedir. Önemli olan kurumun yani birliğimizin oluşturan tüm öğeleriyle yani yerel birlikleriyle beraber temsil edilmesi bunun sürdürülebilirliğinin de yöneticiler değişse dahi görüş bildiriyleriyle sağlanmasıdır diye konuştuk. Farkındalığın artmasında bir araç olarak da önemli bir role sahip olduğunu gördük.

Ayrıca iyi ve kötü bir görüş bildirisi nasıl olmalıdır diye konuştuk.
İyi bir bildiri; kanıt temelli, güvenilir, açık amaçları olan, ulaşılabilir, hareket planı belli, kısaltmaları olmayan veya kısaltma kullanılırsa da ilk geçtiği yerde kısaltmadan yazılan, referansları sağlam ve özet bölümünde ise açık bir özeti olan bir bildiri olmalı şeklinde belirtildi.

Kötü bir bildiri ise uzun, sıkıcı, dilbilgisi kötü, suçlayıcı değil, karışık cümleleri olmayan bir bildiridir diye konuştuk.
Kısacası SMART! olmalı dendi: Simple, Measurable, Achievable, Realistic, Time-oriented

İletişim kurarken düşünce akışımızın sırasıyla Neden- Nasıl - Ne sorularıyla akması gerektiğinin önemine dikkat çektiler.
Sonra çeşitli görüş bildirisi yapılanmaları üzerinde konuştuk ve güzel bir deneme yaptık.

Ufkumuzu açan bu eğitimden sonra "Görüş Bildirisi" konusunda ülkemizinde daha aktif olması dileğiyle,

Ayşe Mine Özçelik & Büşra Bahçeci