Ağ Günlüğü

EuRegMe 2016 Greece 1 Gün, Theme Event,Preventive Medicine, Session

Merhaba Arkadaşlar !!

EuRegMe için ikinci yazımız toplantının teması olan "Koruyucu Tıp" oturumu hakkında. Bu oturumda 3 konuşmacımız oldu sırasıyla sizlere sunumları ve konuşmacılar hakkında öğrendiklerimizi aktarmaya çalışacağım.

İlk olarak Selanik Aristotle Üniversite'sinden Prof. Dr. Alexis Benos bizimleydi. Konuşmasının başlığı "Değişim mi yoksa Ütopya mı ? " idi. Konuşmasına "Önlem alma" nedir sorusuyla başladı ve Halk Sağlığı için çok önemli olan bu konunun anlaşılması ve hastaya olan tedavi yaklaşımında çok daha üzerine düşünülmesi gereken bir konu olduğunu vurguladı.Sadece ölümü ertelemek değil sakatlıkları azaltmak, kronik hastalıkların beraberinde getireceği ekonomik ve psikolojik sıkıntılardan bahsetti. Bu sıkıntıların "Koruyucu Tıp" dediğimiz anlayışın başarılı bir şekilde uygulanmasıyla azaltabileceğini konuştuk.

Yaşadğımız çevrenin, karşılaştığımız virüslerin,bakterilerin veya genetik olarak taşıdığımız hastalıkların kişinin sağlığını bir bütün olarak etkilediğinden bahsetti. En başta bir önceki cümlede saydığımız sosyal belirleyici faktörlerin öneminden ve bunların risk faktörlerini oluşturduğundan bahsettik.Daha sonra insanların bu risk faktörlerine maruz kalmasıyla "klinik öncesi" dediğimiz hastalık sürecinin başladığını ve bunu da "klinik" ve "klinik sonrası" dediğimiz fazların takip ettiğinden bahsedildi. İşte bu aşamalardan hangisinde müdahalenin en uygun olacağı konusunda konuşmasını sürdürdü.
Aşamalara olan müdahaleleri şu şekilde gruplandırdı:
Primordial Koruma
Birincil Koruma
İkincil Koruma
Üçüncül Koruma

Koyurucu Tıp olarak primordial ve birincil korumaya geçişin çok önemli olduğunu ve beraberinde birçok olumlu sonuç getireceğinden bahseden Benos, hastalığı tedavi etmenin tek amaç olmaması gerektiğini ve büyük resme bakmamız gerekliliğini vurguladı.
Sunumuna Ottowa Konferansında bahsedilen Sağlık için 5 ön koşuldan bahsederek devam etti. Bunlar :
Barış
Eğitim
Besin
Gelir
Stabil bir ekosistem ve sürdürülebilir kaynaklar olarak ele alındı.

Konuşmasını Rudolf Carl Virchow'dan bir alıntı ile bitirdi. Bunu sizinle direk paylaşıyorum.
Rudolf Virchow: "Medicine is a social science, and politics is nothing else but medicine on a large scale. Medicine, as a social science, as the science of human beings, has the obligation to point out problems and to attempt their theoretical solution: the politician, the practical anthropologist, must find the means for their actual solution. "

Oturumumuza Avrupa Halk Sağlığı Birliğinden(EPHA) Martyna Giedrojc ile devam ettik. Sunumuna EPHA'nın misyonundan,görevlerinden,üyelerinden ve yaptıkları çalışmalardan bahsederek başladı.
Bu sene itibariyle yeni bir kampanya başlattıklarından ve bunların 6 ana başlık altında toplandığını söyledi.2016-2020 arası Birlik hedefi olarak ele alınan bu başlıklar ise ;
1-Antibiyotik Rezistansı
2-Besin ve Sürdürülebilir Diyet
3-Sağlık ve Ticaret, özellikle TTIP
4-Evrensel olarak ulaşılabilir sağlık hizmeti
5-E-Sağlık
6-Sağlıklı Dönem

Bu başlıklar sonrasında günümüzde en büyük problemin Akut hastalıktan Kronik hastalığa geçiş olduğunu ve bunun beraberinde birçok sorun getirdiğinden bahsetti. Burada koruyucu hekimliğin çok daha uygun maliyetli olduğunu ve hasta ve hastahane üzerinden büyük bir yükü kaldırabileceğinden bahsetti.
Daha sonra Avrupa'nın bu konuda ne yaptığından, Sağlık Savunuculuğundaki yerinden ve bunu yaparken de neleri araç olarak kullandıklarından bahsetti. Sunumunu IFMSA ile yaptıkları işbirliklerinden bahsederek ve IFMSA ile katıldıkları konferanslardan fotoğraflar ile bitirdi.

Son konuşmacımız Dr.Vassilios Kiosses ise "Empati" ve bunun sağlık hizmetindeki önemi ve yerinden bahsetti. Teknolojideki gelişmelerin hasta-doktor ilişkisini etkilediğinden ve doktorların hastalarıyla iletişimlerinin bozulduğuna değinen Kiosses, doktorun hastalığı hastanın gözlerinden görmesi gerektiğinden bahsetti.
Kendisinin de bir Psikiyatrist olarak yapmaya çalıştığı kişi bazlı yaklaşımın öneminden ve burada amaçladıkları yaklaşımı Teori,Gelişim ve Yetenek Gelişimi olarak üçe ayırdıklarından bahsetti. Burada Teori empati nedir tam olarak bilmek ,Kişisel gelişimde kişinin kendini tanıması ve limitlerini bilmesinin faydalarından ve son olarak da Aktif Dinleyici, Rol Oynama ve Uygulamalı Sağlık eğitimi gibi yeteneklerden söz etti.
Konuşmasına Doktor-Hasta ilişkisindeki 4E'den bahsederek devam etti. Bunlar;
Embrace- Hastanın ihtiyaç ve endişelerini anlayabilmek ve bunları kabul etmesek bile kucaklayabilmek
Emphathize- Olaylara hastanın gözünden bakabilmek
Engage- Hastanın duygularını anlayabilmek ve ona bunu hissetirebilmek
Empower- Çoğu hastanın hastalıkları hakkında utandıklarını ve yalnız olduklarını düşündüklerinden bahseden Kiossos bunun olmasına izin vermememiz gerektiğini söyledi.

Daha sonra Empati-Sempati ayrımını işleyen bir video izledik. Ve bu video üzerine bazı şeyleri değerli kılan tek şeyin insanlarla olan bağlantılarımız olduğunu vurguladı.
Ve sunumunu
Hipokrat : " Some patients recover because they believe in their doctors"
sözüyle tamamladı.

Euregme Halk Sağlığı Ayrılmış Oturumları Gün 1

Halk Sağlığı Oturumu 23/04
08.30-12.30

Selanik ’ten selamlar,

Biz, Kadir Yenal ve Buğra Egeli, Avrupa Bölge Toplantısı kapsamında katıldığımız halk sağlıığı ayrılmış oturumlarının ilk gününden bahsetmek istiyoruz. 4 saat süren bu oturum birnevi yeni ulusal ve lokal direktörler için giriş niteliğindeydi.

Halk sağlığının temelinde var olan sağlığın sosyal belirleyicileri, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, küresel sağlık, uluslararası sağlık ve halk sağlığı kavramları, IFMSA programları, değerlendirme ölçütleri, geri bildirim kavramı üzerine konuştuk.

Başta bu konularla ilgili yapılan ön testte katılımcıların bu konularda eksik olduğu anlaşılmıştı. Aslında bize bu anlatılanlar hafif gelimşti ve keşke daha derinlemesine tartışabilseydik. Oturumlar ilerledikçe içeriğin ileriki konular içilen faydalı olduğunu anladık ve bu giriş bize ilerleyen saatlerde mantıklı geldi. Bu noktada oturumlara önyargılı yaklaşılmaması gerektiğini fark ettik, herkes oturumlara önem verirse güzel olur.

Bu listeden özellikle üzerinde durmak istediğimiz maddeler, küresel sağlık ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri.

Küresel sağlık artık IFMSA’ in önemli çalışma alanlarından biri haline geldi. Bu konuda birliğimize toplantı dönüşü katkımız olabilir. Özellikle farklı çalışma kollarıyla bir arada bulunulan girişimleri takip etmeliyiz ve bunları birliğimize kazandırmalıyız.

Oturumun en dikkat çekici yanı sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile ilgili fotoğraf yazı eşleştirmmemizdi. Çok ilginç tahminlerin ortaya çıktığı bu eşleştirme sınavında on altı yıl öncesinden bugüne kürsele sağlık açısından değişenleri görürken eğlenme fırsatı da bulduk. Bu konuda birliğimize de ufak bir sunum yapmak isteriz.

İleryen oturumlarımızı da zevkle paylaşmaya devam edeceğiz.
Komşudan, Selanik’ ten, selamlar,
Turuncuyla kalın,
Kadir ve Buğra

EuRegMe 2016 Greece 1 Gün, Advocacy & Persuasion Skills Workshop

Merhaba Arkadaşlar,

Öncelikle hepinize komşumuz Selanik,Yunanistan'dan selamlar!! Euregme'nin ilk gününü tüm delegasyon olarak başarıyla tamamladık. Size öğleden sonra saat 14:00-16:00 arasında katıldığım Savunuculuk & İkna kabiliyetleri adlı oturumdan bahsedeceğim.
Öncelikle "Savunuculuk" nedir ? sorusuyla başladık oturumumuza ve kendi kelimelerimizle açıklamaya çalıştık daha sonra da sözlük ve IFMSA bazında kullandığımız anlamlarıyla eğitmenimiz bizimle bazı tanımları paylaştı.
Savunuculuk ve ikna yetenekleri üzerine olan 5 aşamadan konuştuk.Bunlar:
1-Sorunu tanımlama
İhtiyaç duyulan şeyin iyi bir şekilde netleştirilmesi ve saptanmasını öneminden bahsettik.Bunun ilerideki eylemlerimizi çok daha kolaylaştıracağından ve çok daha verimli sonuçlar getirebileceğinden konuştuk.
2-Araştırma
Tanımlanan hedefin gerçeklerle ne kadar uyuşup uyuşmadığını ve insanların bu konuda neler düşündüklerini öğrenmemizin gerekliliğine dayanıyor bu aşama da.
3-Plan
Burada ise amaçlara ulaşmak için neler yapılmalı sorusuna değindik.Temel olarak amaçların, belirteçlerin,zaman çizelgesinin ve yapılacak olan aktivitelerin bu bölüm içinde işlenilmesi gereken konular olduğunda değinildi.
4-Hareket
Şimdi oluşturduğumuz ve planladığımız fikri çeşitli yollarla(sosyal medya,seminerler,kongreler...) ile yayma zamanı !
5- Değerlendirme
Yaptığımız savunuculuk faaliyetinin insanlar üzerinde nasıl bir etkisi oldu, istenilen hedeflere ne kadara ulaşıldı gibi soruların cevaplanması.

Bu aşamaları beyin fırtınası yaparak işledikten sonra. Küçük Çalışma Gruplarına ayrıldık.Benim olduğum grupta Şeker Tüketiminin sağlık üzerine etkisi konuşuldu ve bunun altında yatan ana nedenin saptanması ve yukarıda sıralanan aşamalar uygulanarak nasıl bir değişim yaratılabilir gibi sorular işlendi.Daha sonra elde ettiğimiz çıktılar ile ilgili bir sunum hazırladık. Çalışma gruplarının sonunda 3 grup da sunumlarını yaptı.

Daha sonra The Wolf of Wall Street filminden konumuzla ilgili olarak bir kesit izledik. Burada bir insana ihtiyacı olmayan bir şeyi nasıl satarsın, kişiye senin sattığın şeye gerçekten ihtiyacı olduğu duygusunu nasıl yaratırsın gibi bazı ikna yeteneklerinden bahsettik.
İzlediğimiz videodan sonra 30 saniyelik asansör konuşması adlı alıştırmayı yaptık. Bu alıştırma ise asansörde okul dekanı ile karşılaşıyorsun ve 30 saniyen var.Dekana istediğin şeyi en iyi şekilde nasıl anlatırsın ve bu zamanı en verimli şekilde nasıl kullanırsın gibi bizim de günlük hayatta çok ihtiyacımız olan net ve hızlı bir şekilde isteğimizi karşı tarafa nasıl geçirebileceğimizi uygulamalı olarak işledik.
Daha sonra Ninja adlı bir energizer ile oturumumuzu sonlandırdık ve geri bildirimlerimizi paylaştık.

Sayfalar