Ağ Günlüğü

Değişim Fuarı March Meeting 2016 Malta

Merhabalar bugün genel kurulun 4.günüydü,

Gerçekten yorucu ve yoğun geçen GA sürecine bir de sosyal programların uykuyu bölüşü eklenince bazen gerçekten fiziksel olarak dayanilmaz bir hal alsa da delegasyon olarak mumkun oldugunca verimi arttirmaya calisiyoruz.

Pek çok ülkenin masasının bulunduğu değişim fuarında 5 kişi görev aldık.

Sabah saat 9.30' da buluştuktan sonra 10'a kadar materyallerimizi ve masamızı hazırladık.

Ardından sadece Neo ve Nore'lerin bulunduğu değisim fuarı 12' ye kadar sürdü. 12'den sonra ise fuar genele açıldı. Bu süreçte insanları masamıza davet ederek onlara degisim programlarımızı ve bu programa dahil olan sosyal programlarımızı anlattik, ikramlarda bulunduk.

Ifmsa genel kurulu halen devam etmekte ve gerek kendi adimiza gerekse delegasyonumuz adina almamiz gereken olumlu kazanimlara devam etmekteyiz.

Ekte Yagiz'la olan fotografimizi bulabilirsiniz.

Sevgiler,
Hasan Can Kılıç

IFMSA Genel Kurulu 3 Mart SCORE Oturumları

SCORE oturumları, oturum kurallarının belirlenmesi ajandanınve SCORE IT'nin tanıtılmasıyla başladı. Daha sonra tanışma oyunları oynandıktan sonra. İlk defa bir IFMSA Genel Kurulu'na gelen 2 kişi ile daha önce katılmış olan 1 kişi birbirlerine yardımcı olmaları adına eşleştirildi.

Oturumlarda ise son olarak tamamlanmakta olan ve tamamlanan işler hakkında bilgilendirme yapıldı. Daha sonra SCORE ve IFMSA hakkındaki bilgileri tazelemek amacıyla küçük bir bilgi yarışması yapıldı.

Son olarak da küçük çalışma grupları ve oturumların değerlendirilmesi ile s-oturumlar sona erdi. Küçük çalışma grupları, Araştırma Değişimlerinin daha uzun olup olmaması konusun tartışıldığı Duration of exchanges, Küresel Sağlık, Değerlendirme formlarının (Evaluation forms) revizyonu, Ulusal sosyal program ve gelen öğrencilere verilecek kısa eğitimlerden bahsedilen Upon Arrival Training konularından oluşuyordu.

MM 2016 Malta SCORA Sessions

SCORA Sessions 1. Gün
Oturumumuz saat 9’da Carlesin açılış konuşmasıyla oturumumuza başladık. Genelde katılımcıların çoğunun ilk GA’i olması nedeniyle SCORA 101 üzerine görece biraz daha fazla zaman ayrıldı. SCORA uluslar arası takımı ve SCORA Session team tanıtıldı. Daha sonra ise oturum kurallarımız belirlendi. SCORA Stratejik planı küçük çalışma grubunun sunumunu oldukça beğendim daha yolun başında olmalarına rağmen deadline’lar önceden belirlenmiş ve tamamen bu deadline’lara uyulmuştu. Bu sunumların ardından hem canlandırma hem de tanışma amacıyla büyük bir çember oluşturup bir birimize sorular sorduk. Ancak canlandırıcı sırasında çok fazla olduğumuz için alan sıkıntısı yaşadık.
Ara 15 dk
Yeni oturumumuza oynadığımız canlandırıcının ardından Pre-GA’in SCORA ilişkili(IPET-IPAS) workshopların tanıtımları yapıldı. Hemen ardından ise SCORA x-Change sunumları başladı katılan tüm ülkelere 5 dk verildi ve toplam 9 ülke tanıtımını yaptı.TurkMSIC SCORA x-Change takımımız tarafından hazırlanan sunumumuz benim tarafımdan sunuldu ve genel anlamda oldukça güzel geri bildirimler aldık.

Oturumun geriye kalan yarım saati için Family planing konusu üzerinde duruldu LO’muz Micha ve Y-Peer dış katılımcımız şaraf tarafından yapılan sunumda videolar kullanıldı ve küçük çalışma gruplarına ayrıldık ayrılan zaman yeterli olmadığı için pek de verimli geçmeyen bir oturum olduğunu söyleyebilirim. Ancak genel persfektifte family planing oldukça ilginç bir konu ve sürülebilinir gelişim hedeflerinin çoğu ile yakından ilgili.

Europe SCORA Session
Tanışma oyunumuzun ardından 2016 SECSE hostumuzun tanıtımı yapıldı, Küçük gruplara ayrılıp NORA- RA ve NORA-SCORAngels iletişim sorunlarını ve bu sorunları nasıl çözebileceğimiz üzerine tartıştık. Diğer küçük çalışma grubu çalışmamız ise Erkeklere yönelik cinsiyete dayalı şiddetti pek konuşulmayan bir konu olduğu için seçtiğim bu kçg’de sorunlarımızı belirleyip bunları nasıl çözebileceğimizi tartıştık.

Yazan: Aziz Mert

Sayfalar