Ağ Günlüğü

EUREGME - DAY 2 - SCOPH

SCOPH oturumunda bugünkü konu Politikalar ve Sağlık (Health in All Policies) idi. Konunun amacı katılımcılara sağlık eşitliği için interdisipliner bir bakış kazandırmaktı. Oturumumuza sağlık, sağlık politikaları nedir gibi temel sorularla başlayıp beyin fırtınası yaptık. İlk sağlık politikası konseptinin Finlandiya'da oluştuğunu öğrendim.

Sağlık politikalarını etkileyen sektörleri çok geniş bir yelpazede (Sağlık bakanlığı,sosyal medya, eğitim sektörü, tarım(antibiyotiklerde, GMO'larda), sosyal mütabakatlar(işsizlik) ) inceledik. Daha sonra hangi politikaların sağlık politikalarına direkt/indirekt etkileri olduğunu ve bunların nasıl etikeleyebileceğini konuştuk. Sağlık politikalarının bu etkenlere rağmen etkili ve güçlü olabilmesi için hangi yaklaşımlarda bulunulması gerektiği, yerel ve uluslararası düzeyde hangi kuruluşlardan nasıl yararlanılması gerektiğini çok uzun süre tartıştık. Bir sağlık politikasının hangi sorun nedeniye oluştuğu başlangıç sürecinden en sonda efektifliğinin değerlendirildiği kısma kadar her aşamayı inceledik.

Oturumun sonunda 4 ayrı küçük çalışma gruplarına bölünüp, göçmenler ve sağlık, sigara ve sağlık, hava kirliliği, yemek ve sağlık konuları hakkında projeler hazırladık. Her konu için, o konudaki sağlık politikaları, onları etkileyen sektörleri ve sağlık hizmetine erişim konusunda yerel ve uluslararası çözümler ürettik.

Çok yönlü düşünmeyi öğrendiğim bu oturumda, aslında sağlık politikalarının bu yönlü etki altında kaldığı ve çok fazla interdisipliner bir alan olduğunu farkettim.

Sağlık politikalarının her zaman çözüm olması dileğiyle,
Büşra BAHÇECİ

EuRegMe XII-SCORP Sessions-Day 2

Ayrılmış oturum, 3 SCORP projesinin sunumuyla başladı.
1.İnsan Hakları Sempozyumu, CroMSIC,Hırvatistan
İnterdisipliner yaklaşım ve interaktif öğrenim yöntemiyle farkındalığı arttırmayı amaçlayan ulusal bir etkinlik, bu yılki teması 'student and youth employment' olarak belirlenmiş.İçeriğe bakıldığında 'women in science', 'physical disabilities', 'students' rights', "how to write cv" gibi konular dikkat çekiciydi.

2. Chiron, HelMSIC,Yunanistan
3 yerel birlikte 4 yıldır yapılan etkinlik, azınlıkların ve korunmaya muhtaç grupların sağlık hizmetine ulaşması ve tıp öğrencilerinin bu gruplardaki sağlık sorunlarına odaklanmasını amaçlıyor. Etkinlik 2 aşamadan oluşuyor: ilk bölümündeki seminerde insan hakları bazlı hasta profili incelenirken, ikinci bölümde 2 hafta süreyle staj yapılıyor.

3.SCORP Yaz Kampı 2015, IFMSA-Sweden, İsveç
Programında TNT,insan hakları eğitimi, akran eğitimi bulunduran etkinlik 23-28 Agustosta gerçekleşecek. Başvurulan için son tarih 10 mayıs! Ayrıntılı bilgi için scorpcamp.se adresini inceleyebilirsiniz.

Oturumun ikinci bölümünde "ethical procurement" üzerine tartıştık. Konu ile ilgili #the human cost of healthcare videosunu kaynak olarak kullandık, 'ethic' ve 'procurement' kelimeleri üzerine beyin fırtınası yaptık.Sonrasında otorite sahibi birini bu konuda harekete geçmeye ikna etmek 1 dakikamız olsa hangi argümanları kulkanacagımız üzerine bir grup çalışması yaptık.

Ayrılmış oturumun son bölümünün konusu "medical ethic"ti. Bölümün amacı katılımcılara tıbbi hayatları boyunca kullanabilecekleri temel araçları kazandırmaktı. Tıbbi etiğin prensipleri üzerine bir sunum gercekleştitildi. Bu prensipler ABCDEF şeklinde kodlanmıştı.
Autonomy
Beneficence
Confidentiality
Do not harm
Equality
Fairness

Medical prensipler tek tek konuşulduğunda çok mantıklı olduğu halde etik krizlerin prensipler birbiriyle çelişiğinde ortaya çıktığından bahsettik. Böyle durumlarda hangisine öncelik vermemiz, nasıl karar vermemiz gerekiyor, bunu konuştuk.Buna yardımcı olması açısından ötenazi ve çiçek hastalığı üzerine iki vaka inceledik.

Öykü Karadağ

Avrupa Bölge Toplantısı, EuRegMe XII, Training Session: Using Policy Effectively

Bugün, 26 Nisan 2016 tarihinde "Using Policy Effectively" eğitimine katılım sağladık.
Eğitimin içeriği görüş bildirilerinin doğru yazılması ve kullanılması eksenindeydi. Avrupa Bölge Toplantısı'nda olmanın artısıyla katılımcı kitlesi ve ingilizce düzeyi yüksek bir grupla eğitime girdik. Bunun eğitimin verimini arttırdığını düşünüyoruz.

Öncelikle eğitim görüş bildirisi nedir şeklinde başladı, gelen yorumlar üzerinde en çok ilgimizi çeken görüş bildirilerinin "institutional memory" yani kurum hafızası olarak önem kazandığı yönündeydi. Ayrıca gidilen dış, iç paydaşlara da görüş bildirileriyle gitmek gerektiğine değinildi çünkü seçilen yöneticilerin dış kurumlarda kendi görüşlerini ve yorumlarını yapmamaları gerekmektedir. Önemli olan kurumun yani birliğimizin oluşturan tüm öğeleriyle yani yerel birlikleriyle beraber temsil edilmesi bunun sürdürülebilirliğinin de yöneticiler değişse dahi görüş bildiriyleriyle sağlanmasıdır diye konuştuk. Farkındalığın artmasında bir araç olarak da önemli bir role sahip olduğunu gördük.

Ayrıca iyi ve kötü bir görüş bildirisi nasıl olmalıdır diye konuştuk.
İyi bir bildiri; kanıt temelli, güvenilir, açık amaçları olan, ulaşılabilir, hareket planı belli, kısaltmaları olmayan veya kısaltma kullanılırsa da ilk geçtiği yerde kısaltmadan yazılan, referansları sağlam ve özet bölümünde ise açık bir özeti olan bir bildiri olmalı şeklinde belirtildi.

Kötü bir bildiri ise uzun, sıkıcı, dilbilgisi kötü, suçlayıcı değil, karışık cümleleri olmayan bir bildiridir diye konuştuk.
Kısacası SMART! olmalı dendi: Simple, Measurable, Achievable, Realistic, Time-oriented

İletişim kurarken düşünce akışımızın sırasıyla Neden- Nasıl - Ne sorularıyla akması gerektiğinin önemine dikkat çektiler.
Sonra çeşitli görüş bildirisi yapılanmaları üzerinde konuştuk ve güzel bir deneme yaptık.

Ufkumuzu açan bu eğitimden sonra "Görüş Bildirisi" konusunda ülkemizinde daha aktif olması dileğiyle,

Ayşe Mine Özçelik & Büşra Bahçeci

Sayfalar