EuRegMe 2016 Greece 1 Gün, Advocacy & Persuasion Skills Workshop

Merhaba Arkadaşlar,

Öncelikle hepinize komşumuz Selanik,Yunanistan'dan selamlar!! Euregme'nin ilk gününü tüm delegasyon olarak başarıyla tamamladık. Size öğleden sonra saat 14:00-16:00 arasında katıldığım Savunuculuk & İkna kabiliyetleri adlı oturumdan bahsedeceğim.
Öncelikle "Savunuculuk" nedir ? sorusuyla başladık oturumumuza ve kendi kelimelerimizle açıklamaya çalıştık daha sonra da sözlük ve IFMSA bazında kullandığımız anlamlarıyla eğitmenimiz bizimle bazı tanımları paylaştı.
Savunuculuk ve ikna yetenekleri üzerine olan 5 aşamadan konuştuk.Bunlar:
1-Sorunu tanımlama
İhtiyaç duyulan şeyin iyi bir şekilde netleştirilmesi ve saptanmasını öneminden bahsettik.Bunun ilerideki eylemlerimizi çok daha kolaylaştıracağından ve çok daha verimli sonuçlar getirebileceğinden konuştuk.
2-Araştırma
Tanımlanan hedefin gerçeklerle ne kadar uyuşup uyuşmadığını ve insanların bu konuda neler düşündüklerini öğrenmemizin gerekliliğine dayanıyor bu aşama da.
3-Plan
Burada ise amaçlara ulaşmak için neler yapılmalı sorusuna değindik.Temel olarak amaçların, belirteçlerin,zaman çizelgesinin ve yapılacak olan aktivitelerin bu bölüm içinde işlenilmesi gereken konular olduğunda değinildi.
4-Hareket
Şimdi oluşturduğumuz ve planladığımız fikri çeşitli yollarla(sosyal medya,seminerler,kongreler...) ile yayma zamanı !
5- Değerlendirme
Yaptığımız savunuculuk faaliyetinin insanlar üzerinde nasıl bir etkisi oldu, istenilen hedeflere ne kadara ulaşıldı gibi soruların cevaplanması.

Bu aşamaları beyin fırtınası yaparak işledikten sonra. Küçük Çalışma Gruplarına ayrıldık.Benim olduğum grupta Şeker Tüketiminin sağlık üzerine etkisi konuşuldu ve bunun altında yatan ana nedenin saptanması ve yukarıda sıralanan aşamalar uygulanarak nasıl bir değişim yaratılabilir gibi sorular işlendi.Daha sonra elde ettiğimiz çıktılar ile ilgili bir sunum hazırladık. Çalışma gruplarının sonunda 3 grup da sunumlarını yaptı.

Daha sonra The Wolf of Wall Street filminden konumuzla ilgili olarak bir kesit izledik. Burada bir insana ihtiyacı olmayan bir şeyi nasıl satarsın, kişiye senin sattığın şeye gerçekten ihtiyacı olduğu duygusunu nasıl yaratırsın gibi bazı ikna yeteneklerinden bahsettik.
İzlediğimiz videodan sonra 30 saniyelik asansör konuşması adlı alıştırmayı yaptık. Bu alıştırma ise asansörde okul dekanı ile karşılaşıyorsun ve 30 saniyen var.Dekana istediğin şeyi en iyi şekilde nasıl anlatırsın ve bu zamanı en verimli şekilde nasıl kullanırsın gibi bizim de günlük hayatta çok ihtiyacımız olan net ve hızlı bir şekilde isteğimizi karşı tarafa nasıl geçirebileceğimizi uygulamalı olarak işledik.
Daha sonra Ninja adlı bir energizer ile oturumumuzu sonlandırdık ve geri bildirimlerimizi paylaştık.