EuRegMe 2016 Greece 1 Gün, Theme Event,Preventive Medicine, Session

Merhaba Arkadaşlar !!

EuRegMe için ikinci yazımız toplantının teması olan "Koruyucu Tıp" oturumu hakkında. Bu oturumda 3 konuşmacımız oldu sırasıyla sizlere sunumları ve konuşmacılar hakkında öğrendiklerimizi aktarmaya çalışacağım.

İlk olarak Selanik Aristotle Üniversite'sinden Prof. Dr. Alexis Benos bizimleydi. Konuşmasının başlığı "Değişim mi yoksa Ütopya mı ? " idi. Konuşmasına "Önlem alma" nedir sorusuyla başladı ve Halk Sağlığı için çok önemli olan bu konunun anlaşılması ve hastaya olan tedavi yaklaşımında çok daha üzerine düşünülmesi gereken bir konu olduğunu vurguladı.Sadece ölümü ertelemek değil sakatlıkları azaltmak, kronik hastalıkların beraberinde getireceği ekonomik ve psikolojik sıkıntılardan bahsetti. Bu sıkıntıların "Koruyucu Tıp" dediğimiz anlayışın başarılı bir şekilde uygulanmasıyla azaltabileceğini konuştuk.

Yaşadğımız çevrenin, karşılaştığımız virüslerin,bakterilerin veya genetik olarak taşıdığımız hastalıkların kişinin sağlığını bir bütün olarak etkilediğinden bahsetti. En başta bir önceki cümlede saydığımız sosyal belirleyici faktörlerin öneminden ve bunların risk faktörlerini oluşturduğundan bahsettik.Daha sonra insanların bu risk faktörlerine maruz kalmasıyla "klinik öncesi" dediğimiz hastalık sürecinin başladığını ve bunu da "klinik" ve "klinik sonrası" dediğimiz fazların takip ettiğinden bahsedildi. İşte bu aşamalardan hangisinde müdahalenin en uygun olacağı konusunda konuşmasını sürdürdü.
Aşamalara olan müdahaleleri şu şekilde gruplandırdı:
Primordial Koruma
Birincil Koruma
İkincil Koruma
Üçüncül Koruma

Koyurucu Tıp olarak primordial ve birincil korumaya geçişin çok önemli olduğunu ve beraberinde birçok olumlu sonuç getireceğinden bahseden Benos, hastalığı tedavi etmenin tek amaç olmaması gerektiğini ve büyük resme bakmamız gerekliliğini vurguladı.
Sunumuna Ottowa Konferansında bahsedilen Sağlık için 5 ön koşuldan bahsederek devam etti. Bunlar :
Barış
Eğitim
Besin
Gelir
Stabil bir ekosistem ve sürdürülebilir kaynaklar olarak ele alındı.

Konuşmasını Rudolf Carl Virchow'dan bir alıntı ile bitirdi. Bunu sizinle direk paylaşıyorum.
Rudolf Virchow: "Medicine is a social science, and politics is nothing else but medicine on a large scale. Medicine, as a social science, as the science of human beings, has the obligation to point out problems and to attempt their theoretical solution: the politician, the practical anthropologist, must find the means for their actual solution. "

Oturumumuza Avrupa Halk Sağlığı Birliğinden(EPHA) Martyna Giedrojc ile devam ettik. Sunumuna EPHA'nın misyonundan,görevlerinden,üyelerinden ve yaptıkları çalışmalardan bahsederek başladı.
Bu sene itibariyle yeni bir kampanya başlattıklarından ve bunların 6 ana başlık altında toplandığını söyledi.2016-2020 arası Birlik hedefi olarak ele alınan bu başlıklar ise ;
1-Antibiyotik Rezistansı
2-Besin ve Sürdürülebilir Diyet
3-Sağlık ve Ticaret, özellikle TTIP
4-Evrensel olarak ulaşılabilir sağlık hizmeti
5-E-Sağlık
6-Sağlıklı Dönem

Bu başlıklar sonrasında günümüzde en büyük problemin Akut hastalıktan Kronik hastalığa geçiş olduğunu ve bunun beraberinde birçok sorun getirdiğinden bahsetti. Burada koruyucu hekimliğin çok daha uygun maliyetli olduğunu ve hasta ve hastahane üzerinden büyük bir yükü kaldırabileceğinden bahsetti.
Daha sonra Avrupa'nın bu konuda ne yaptığından, Sağlık Savunuculuğundaki yerinden ve bunu yaparken de neleri araç olarak kullandıklarından bahsetti. Sunumunu IFMSA ile yaptıkları işbirliklerinden bahsederek ve IFMSA ile katıldıkları konferanslardan fotoğraflar ile bitirdi.

Son konuşmacımız Dr.Vassilios Kiosses ise "Empati" ve bunun sağlık hizmetindeki önemi ve yerinden bahsetti. Teknolojideki gelişmelerin hasta-doktor ilişkisini etkilediğinden ve doktorların hastalarıyla iletişimlerinin bozulduğuna değinen Kiosses, doktorun hastalığı hastanın gözlerinden görmesi gerektiğinden bahsetti.
Kendisinin de bir Psikiyatrist olarak yapmaya çalıştığı kişi bazlı yaklaşımın öneminden ve burada amaçladıkları yaklaşımı Teori,Gelişim ve Yetenek Gelişimi olarak üçe ayırdıklarından bahsetti. Burada Teori empati nedir tam olarak bilmek ,Kişisel gelişimde kişinin kendini tanıması ve limitlerini bilmesinin faydalarından ve son olarak da Aktif Dinleyici, Rol Oynama ve Uygulamalı Sağlık eğitimi gibi yeteneklerden söz etti.
Konuşmasına Doktor-Hasta ilişkisindeki 4E'den bahsederek devam etti. Bunlar;
Embrace- Hastanın ihtiyaç ve endişelerini anlayabilmek ve bunları kabul etmesek bile kucaklayabilmek
Emphathize- Olaylara hastanın gözünden bakabilmek
Engage- Hastanın duygularını anlayabilmek ve ona bunu hissetirebilmek
Empower- Çoğu hastanın hastalıkları hakkında utandıklarını ve yalnız olduklarını düşündüklerinden bahseden Kiossos bunun olmasına izin vermememiz gerektiğini söyledi.

Daha sonra Empati-Sempati ayrımını işleyen bir video izledik. Ve bu video üzerine bazı şeyleri değerli kılan tek şeyin insanlarla olan bağlantılarımız olduğunu vurguladı.
Ve sunumunu
Hipokrat : " Some patients recover because they believe in their doctors"
sözüyle tamamladı.