EUREGME - DAY 2 - SCOPH

SCOPH oturumunda bugünkü konu Politikalar ve Sağlık (Health in All Policies) idi. Konunun amacı katılımcılara sağlık eşitliği için interdisipliner bir bakış kazandırmaktı. Oturumumuza sağlık, sağlık politikaları nedir gibi temel sorularla başlayıp beyin fırtınası yaptık. İlk sağlık politikası konseptinin Finlandiya'da oluştuğunu öğrendim.

Sağlık politikalarını etkileyen sektörleri çok geniş bir yelpazede (Sağlık bakanlığı,sosyal medya, eğitim sektörü, tarım(antibiyotiklerde, GMO'larda), sosyal mütabakatlar(işsizlik) ) inceledik. Daha sonra hangi politikaların sağlık politikalarına direkt/indirekt etkileri olduğunu ve bunların nasıl etikeleyebileceğini konuştuk. Sağlık politikalarının bu etkenlere rağmen etkili ve güçlü olabilmesi için hangi yaklaşımlarda bulunulması gerektiği, yerel ve uluslararası düzeyde hangi kuruluşlardan nasıl yararlanılması gerektiğini çok uzun süre tartıştık. Bir sağlık politikasının hangi sorun nedeniye oluştuğu başlangıç sürecinden en sonda efektifliğinin değerlendirildiği kısma kadar her aşamayı inceledik.

Oturumun sonunda 4 ayrı küçük çalışma gruplarına bölünüp, göçmenler ve sağlık, sigara ve sağlık, hava kirliliği, yemek ve sağlık konuları hakkında projeler hazırladık. Her konu için, o konudaki sağlık politikaları, onları etkileyen sektörleri ve sağlık hizmetine erişim konusunda yerel ve uluslararası çözümler ürettik.

Çok yönlü düşünmeyi öğrendiğim bu oturumda, aslında sağlık politikalarının bu yönlü etki altında kaldığı ve çok fazla interdisipliner bir alan olduğunu farkettim.

Sağlık politikalarının her zaman çözüm olması dileğiyle,
Büşra BAHÇECİ