Euregme Halk Sağlığı Ayrılmış Oturumları Gün 1

Halk Sağlığı Oturumu 23/04
08.30-12.30

Selanik ’ten selamlar,

Biz, Kadir Yenal ve Buğra Egeli, Avrupa Bölge Toplantısı kapsamında katıldığımız halk sağlıığı ayrılmış oturumlarının ilk gününden bahsetmek istiyoruz. 4 saat süren bu oturum birnevi yeni ulusal ve lokal direktörler için giriş niteliğindeydi.

Halk sağlığının temelinde var olan sağlığın sosyal belirleyicileri, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, küresel sağlık, uluslararası sağlık ve halk sağlığı kavramları, IFMSA programları, değerlendirme ölçütleri, geri bildirim kavramı üzerine konuştuk.

Başta bu konularla ilgili yapılan ön testte katılımcıların bu konularda eksik olduğu anlaşılmıştı. Aslında bize bu anlatılanlar hafif gelimşti ve keşke daha derinlemesine tartışabilseydik. Oturumlar ilerledikçe içeriğin ileriki konular içilen faydalı olduğunu anladık ve bu giriş bize ilerleyen saatlerde mantıklı geldi. Bu noktada oturumlara önyargılı yaklaşılmaması gerektiğini fark ettik, herkes oturumlara önem verirse güzel olur.

Bu listeden özellikle üzerinde durmak istediğimiz maddeler, küresel sağlık ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri.

Küresel sağlık artık IFMSA’ in önemli çalışma alanlarından biri haline geldi. Bu konuda birliğimize toplantı dönüşü katkımız olabilir. Özellikle farklı çalışma kollarıyla bir arada bulunulan girişimleri takip etmeliyiz ve bunları birliğimize kazandırmalıyız.

Oturumun en dikkat çekici yanı sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile ilgili fotoğraf yazı eşleştirmmemizdi. Çok ilginç tahminlerin ortaya çıktığı bu eşleştirme sınavında on altı yıl öncesinden bugüne kürsele sağlık açısından değişenleri görürken eğlenme fırsatı da bulduk. Bu konuda birliğimize de ufak bir sunum yapmak isteriz.

İleryen oturumlarımızı da zevkle paylaşmaya devam edeceğiz.
Komşudan, Selanik’ ten, selamlar,
Turuncuyla kalın,
Kadir ve Buğra