EuRegMe XII-SCORP Sessions-Day 2

Ayrılmış oturum, 3 SCORP projesinin sunumuyla başladı.
1.İnsan Hakları Sempozyumu, CroMSIC,Hırvatistan
İnterdisipliner yaklaşım ve interaktif öğrenim yöntemiyle farkındalığı arttırmayı amaçlayan ulusal bir etkinlik, bu yılki teması 'student and youth employment' olarak belirlenmiş.İçeriğe bakıldığında 'women in science', 'physical disabilities', 'students' rights', "how to write cv" gibi konular dikkat çekiciydi.

2. Chiron, HelMSIC,Yunanistan
3 yerel birlikte 4 yıldır yapılan etkinlik, azınlıkların ve korunmaya muhtaç grupların sağlık hizmetine ulaşması ve tıp öğrencilerinin bu gruplardaki sağlık sorunlarına odaklanmasını amaçlıyor. Etkinlik 2 aşamadan oluşuyor: ilk bölümündeki seminerde insan hakları bazlı hasta profili incelenirken, ikinci bölümde 2 hafta süreyle staj yapılıyor.

3.SCORP Yaz Kampı 2015, IFMSA-Sweden, İsveç
Programında TNT,insan hakları eğitimi, akran eğitimi bulunduran etkinlik 23-28 Agustosta gerçekleşecek. Başvurulan için son tarih 10 mayıs! Ayrıntılı bilgi için scorpcamp.se adresini inceleyebilirsiniz.

Oturumun ikinci bölümünde "ethical procurement" üzerine tartıştık. Konu ile ilgili #the human cost of healthcare videosunu kaynak olarak kullandık, 'ethic' ve 'procurement' kelimeleri üzerine beyin fırtınası yaptık.Sonrasında otorite sahibi birini bu konuda harekete geçmeye ikna etmek 1 dakikamız olsa hangi argümanları kulkanacagımız üzerine bir grup çalışması yaptık.

Ayrılmış oturumun son bölümünün konusu "medical ethic"ti. Bölümün amacı katılımcılara tıbbi hayatları boyunca kullanabilecekleri temel araçları kazandırmaktı. Tıbbi etiğin prensipleri üzerine bir sunum gercekleştitildi. Bu prensipler ABCDEF şeklinde kodlanmıştı.
Autonomy
Beneficence
Confidentiality
Do not harm
Equality
Fairness

Medical prensipler tek tek konuşulduğunda çok mantıklı olduğu halde etik krizlerin prensipler birbiriyle çelişiğinde ortaya çıktığından bahsettik. Böyle durumlarda hangisine öncelik vermemiz, nasıl karar vermemiz gerekiyor, bunu konuştuk.Buna yardımcı olması açısından ötenazi ve çiçek hastalığı üzerine iki vaka inceledik.

Öykü Karadağ