EuRegMe-XII Training Day 1

İsim Soyisim: 
Erşan GÜNENÇ
Gün: 
25.05.2015
Toplantı: 
EuRegMe XII - Danimarka - 2015
Oturum Adı: 
Kampanya Yönetimi (Campaign Management)
Bu günün öğretisi neydi? : 
Değişik IFMSA Eğitmenlerinden kendimize katacaklarımız nelerdir? Daha önce katıldığım eğitimlerde öğrendiklerimi en verimli şekilde nasıl kullanabilirim? Fikirlerini içinde bulunduğun takım arkadaşlarına kabul ettirme yolları nelerdir?
Günün en şaşırtıcı olayı neydi?: 
+Eğitimin öğretici tarafı Golden Circle(altın çember) tekniği oldu. Kampanyanı tanıtma sürecinde kullanılan bu teknikte 3 tane iç içe geçmiş çember bulunmakta. Amacını tek cümleyle çarpıcı bir şekilde başlatmak, dikkat çekmek ve ilgiyi arttırmak adına çok etkili ve bu içerdeki ilk çemberi oluşturmakta. Orta çemberde kampanyanın karşınızdaki açısından öneminden bahsetmeniz kampanyanızın anlatımının devamı için gerekli. Dışardaki çemberde ise bu kampanyayı nasıl gerçekleştireceğiniz konusunda verdiğin bilgiler bulunmaktadır. +Bazı ülkelerde geylerden kan alınmamaktadır. (Eğitimin amacı olmamasına rağmen daha sonra ayrılan gruplarda çeşitli kampanyalar planladık. Bu süreçte bizim kampanyamız herkesten kan alınmasına dair ülke yönetimini ikna edip kanun olarak kabul edilmesiydi. )
Bugün TurkMSIC temsiliyeti adına ne yaptın?: 
Ayrılmış grup çalışmalarında takım çalışması adına öncülük etmem ve sunumunu gerçekleştirmem hem kişisel hem birliğimizin için onur vericiydi. Çalışma sonrası elde ettiklerimizi eğitimdeki tüm katılımcılara sunduk. Başka Türkün katılmadığı bu eğitimde diğer sunumu yapanların İngilizceyi anadilleri olarak kullandıkları ve buna rağmen sunumu yapanlar arasında Türk Delegasyonundan birisinin olması uluslararası alanında bizim hakkımızdaki çeşitli tabuları yıkmak adına etkili olduğunu umuyorum.
Bugün gözlemlediğin farklılıklar nelerdi? Bunlar doğrultusunda TurkMSIC'e nasıl katkıda bulunulabilir?: 
Daha önce bu başlık altında bir eğitim almamıştım. Ancak daha önceki aldığım eğitimlerdeki kazanımlarımı kullanarak ayrılmış grup çalışmasında sunum becerileri, liderlik ve takım kurma becerilerini uygulama şansım oldu. Bir IFMSA Eğitmeni olarak yıl içerisinde vereceğim eğitimler için çok verimli oldu. Buradaki kazanımlarımız kişisel gelişimimizi arttırdığı gibi bunu birliğimizin güncelliğini koruması ve gelişmesi için büyük önem arz etmektedir.
Eklemek istediklerin?: 
Eğitimden resimlere linklerden ulaşabilirsiniz... http://hizliresim.com/EYbZyz http://hizliresim.com/ZDW033