MM 2016 Malta SCORA Sessions

SCORA Sessions 1. Gün
Oturumumuz saat 9’da Carlesin açılış konuşmasıyla oturumumuza başladık. Genelde katılımcıların çoğunun ilk GA’i olması nedeniyle SCORA 101 üzerine görece biraz daha fazla zaman ayrıldı. SCORA uluslar arası takımı ve SCORA Session team tanıtıldı. Daha sonra ise oturum kurallarımız belirlendi. SCORA Stratejik planı küçük çalışma grubunun sunumunu oldukça beğendim daha yolun başında olmalarına rağmen deadline’lar önceden belirlenmiş ve tamamen bu deadline’lara uyulmuştu. Bu sunumların ardından hem canlandırma hem de tanışma amacıyla büyük bir çember oluşturup bir birimize sorular sorduk. Ancak canlandırıcı sırasında çok fazla olduğumuz için alan sıkıntısı yaşadık.
Ara 15 dk
Yeni oturumumuza oynadığımız canlandırıcının ardından Pre-GA’in SCORA ilişkili(IPET-IPAS) workshopların tanıtımları yapıldı. Hemen ardından ise SCORA x-Change sunumları başladı katılan tüm ülkelere 5 dk verildi ve toplam 9 ülke tanıtımını yaptı.TurkMSIC SCORA x-Change takımımız tarafından hazırlanan sunumumuz benim tarafımdan sunuldu ve genel anlamda oldukça güzel geri bildirimler aldık.

Oturumun geriye kalan yarım saati için Family planing konusu üzerinde duruldu LO’muz Micha ve Y-Peer dış katılımcımız şaraf tarafından yapılan sunumda videolar kullanıldı ve küçük çalışma gruplarına ayrıldık ayrılan zaman yeterli olmadığı için pek de verimli geçmeyen bir oturum olduğunu söyleyebilirim. Ancak genel persfektifte family planing oldukça ilginç bir konu ve sürülebilinir gelişim hedeflerinin çoğu ile yakından ilgili.

Europe SCORA Session
Tanışma oyunumuzun ardından 2016 SECSE hostumuzun tanıtımı yapıldı, Küçük gruplara ayrılıp NORA- RA ve NORA-SCORAngels iletişim sorunlarını ve bu sorunları nasıl çözebileceğimiz üzerine tartıştık. Diğer küçük çalışma grubu çalışmamız ise Erkeklere yönelik cinsiyete dayalı şiddetti pek konuşulmayan bir konu olduğu için seçtiğim bu kçg’de sorunlarımızı belirleyip bunları nasıl çözebileceğimizi tartıştık.

Yazan: Aziz Mert