SCORA Session 2. Gün

Güne saat 9 da cinsellik ve cinsiyet kimliği oturumu ile başladık. Oturumda gender bread person gender unicorn ve çikolata fabrikası anlatıldı. İntersex hakkındaki kısa bir sunumun ardından küçük çalışma gruplarına ayrıldık. Gruplarda LGBTI’lerin ayrı ayrı(lesbiyenlerin cinsel sağlık sorunları, gaylerin cinsel sağlık sorunları gibi) cinsel sağlık sorunlarını tartışıp daha sonra ufak bir sunum yaptık. Ufak bir canlandırıcının ardından oturuma Michalina’nın SCORA ilişkili dış bağlantılar ve dış temsiliyet konulu sunumunu dinledik. Sunum oldukça bilgi yoğunluklu olduğu için yazabildim her şeyi yazmaya çalıştım içeriğini aşağıda bulabilirsiniz.
HIV AIDS
- UNAIDS
o the PACT(genç ngo'ların ortak çalıştığı aynı masada oturduğu bir kuruluş) biz burada koordinasyon ve iletişimden sorumluyuz
- young people living with HIV
- Gypa
Comprehensive sexuality education(cse)
- Y-Peer
- UNESCO
o Ülkelerde uygulanacak cse için çalışmalarımız var devam ediyor
- İyafa (international youth aligns for family planning
- IPAS 3 yıldır bizi destekliyorlar 4 RMs ve 2GAs de bizimle beraber çalışıyorlar. Bloglarında bizim yazımızı paylaştılar yakın süre içerisinde
o Maternal health
o Familly planing
o Sdg’s konularında çalışıyoruz.
- Youth act for safe abortion
- Figo international federation of gynecology and obstetrics kongrelerine katılım gösteriyoruz.
- The partnership for maternal Newborn& child health (youth advisory yapıyoruz)
Sexuality and gender identity şu anda biz statementlarımızı göndererek katılmak için izin işitiyoruz diğer organizasyonlarla da
- Youth coalition
- Choice for youth sexuality
- Astra youth
Gender Base Violence
- UN Women

To do list
- Euregme
- APRM
- August meeting
Events?
- UN women toplantısı (new york)
- Aids 2016 conference south Africa

Micha’nın sunumun ardından Ileri düzey cinsiyete dayalı şiddet(GBV) küçük çalışma grubu toplantısına katılım gösterdim bu küçük çalışma grubunda 3 gruba ayrılıp GBV yi provoke eden nedenleri tartıştık. Hemen ardından ise gerçek bir hikaye üzerine tartışıp olayların gelişimi ve bir doktor olarak neler yapabileceğimizi tartıştık.

Aziz Mert İpekçi