#sailtogreece #orangehugs #nofilter

Euregme Halk Sağlığı Ayrılmış Oturumları Gün 1

Halk Sağlığı Oturumu 23/04
08.30-12.30

Selanik ’ten selamlar,

Biz, Kadir Yenal ve Buğra Egeli, Avrupa Bölge Toplantısı kapsamında katıldığımız halk sağlıığı ayrılmış oturumlarının ilk gününden bahsetmek istiyoruz. 4 saat süren bu oturum birnevi yeni ulusal ve lokal direktörler için giriş niteliğindeydi.

Halk sağlığının temelinde var olan sağlığın sosyal belirleyicileri, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, küresel sağlık, uluslararası sağlık ve halk sağlığı kavramları, IFMSA programları, değerlendirme ölçütleri, geri bildirim kavramı üzerine konuştuk.